Faedah Do,a Kanzul Arasy, Khasiat Doa Kanzul Arsy

Faedah Do,a Kanzul Arasy, Khasiat Doa Kanzul Arsy. Barang siapa yang sering membaca do’a ini Insya Allah segala hajatnya akan dikabulkan dan semua cita-citanya dapat tercapai. Selain itu anak cucunya akan mendapat berkah dan dimurahkan rezekinya. Do’a ini dinamakan rajanya segala do’a, yang tak terhitung keutamaan dan faedahnya.


Berikut do’a kanzul arasy yg telah disadur dalam tulisan latin :

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Laa ilaaha illallahu subhaana malikil qudduus
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil jabbaar
Laa ilaaha illallahu subhaanar rauufir rahiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurir rahiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal kariimil hakiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil wafiy
Laa ilaaha illallahu subhaanal lathiifil khabiir
Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ma’buud
Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuuril waduud
Laa ilaaha illallahu subhaanal wakiilil kafiil
Laa ilaaha illallahu subhaanar raqiibil hafiizh
Laa ilaaha illallahu subhaanad daa-imil qaa-imi
Laa ilaaha illallahu subhaanal muhyil mumiit
Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil qayyuum
Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqil baari-i
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliyyil ‘azhiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil ahadi
Laa ilaaha illallahu subhaanal mu-minil muhaimini
Laa ilaaha illallahu subhaanal habiibisy syahiid
Laa ilaaha illallahu subhaanal haliimil kariim
Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil qadiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil aakhir
Laa ilaaha illallahu subhaanazh zhaahiril baathini
Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril muta’aal
Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadhil haajaat
Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘arsyil ‘azhiim
Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanir rahiim
Laa ilaaha illallahu subhaana rabbiyal a’laa
Laa ilaaha illallahu subhaanal burhaaniis sulthaan
Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’il bashiir
Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil qahhaar
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil hakiim
Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ghaffaar
Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanid dayyaan
Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril akbar
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil ‘allaam
Laa ilaaha illallahu subhaanasy syaafil kaafii
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil baaqii
Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ahadi
Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ardhi was samawaat
Laa ilaaha illallahu subhaana khaaliqil makhluuqaat
Laa ilaaha illallahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar
Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqir razzaaq
Laa ilaaha illallahu subhaanal fattaahil ‘aliim
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil ghaniyyi
Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurisy syakuur
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil ‘aliim
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil mulki wal malakut
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil haibati wal qudrah
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘azhiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aalimil ghaib
Laa ilaaha illallahu subhaanal hamiidil majiid
Laa ilaaha illallahu subhaanal hakiimil qadiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiris sattar
Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’i aliim
Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil ‘azhiim
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allaamis salaam
Laa ilaaha illallahu subhaanal malikin nashiir
Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyir rahmaan
Laa ilaaha illallahu subhaanal qariibil hasanaat
Laa ilaaha illallahu subhaanal waliyyil hasanaat
Laa ilaaha illallahu subhaanash shabuuris sattaar
Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqin nuur
Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil mu’jiz
Laa ilaaha illallahu subhaanal faadhilisy syakuur
Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil qadiim
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil jalaalil mubin
Laa ilaaha illallahu subhaanal khaalishil mukhlish
Laa ilaaha illallahu subhaanash shaadiqil wa’di
Laa ilaaha illallahu subhaanal haqqil mubiin
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil quwwatil matiin
Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil ‘aziiz
Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil ladzii laa yamuut
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allamil ghuyuub
Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘uyuub
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil musta’aan
Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘alamiin
Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanis sattaar
Laa ilaaha illallahu subhaanar rahiimil ghaffaar
Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil wahhab
Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiril muqtadir
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil haliim
Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil mulki
Laa ilaaha illallahu subhaanal baari-il jabbaar
Laa ilaaha illallahu subhaanal jabbaaril mutakabbir
Laa ilaaha illallahu subhaanallaahi ‘ammaa yashifuun
Laa ilaaha illallahu subhaanal qudduusis subbuuh
Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh
Laa ilaaha illallahu subhaana dzil aalaa-i wan na’maa
Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil maqshuud
Laa ilaaha illallahu subhaanal hannaanil mannaan
Laa ilaaha illallahu Aadamu shafiyyullah
Laa ilaaha illallahu Nuuhu najiyyullah
Laa ilaaha illallahu Ibraahiimu khalilullah
Laa ilaaha illallahu Ismaa’iilu dzabiihullah
Laa ilaaha illallahu Muusaa kaliimullah
Laa ilaaha illallahu Daawuudu khaliifatullah
Laa ilaaha illallahu ‘Iisaa ruuhullah
Laa ilaaha illallahu Muhammadur rasuulullah
Allahummar hamnaa bibarakati tauraati muusaa, wa injiili ‘iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillahi shallallahu ‘alaihi wasallama birahmatika yaa arhamar raahimiin
Wal hamdu lillahi rabbil ‘aalamiin


Category Article

8 Responses to “Kampung Jawa”

 • hati2 kalimat "Laa ilaaha illallahu ‘Iisaa ruuhullah". ( Isaa ruhullah )

 • Anonymous says:

  Ustadz Syaqowi berkata :

  Doa Kanz Al-Arasy yang terkandung dalam Majmu' Syarif itu adalah himpunan para ulama' dan bukan daripada Rasulullah s.a.w..

  Adapun hukum mengamalkan doa himpunan Para ulama' adalah dibolehkan dalam syariat selagimana doa tersebut tidak menyalahi ajaran Islam.

  Adapun doa Kanz Al-Arasy ini tidak mengandung unsur-unsur yang menyalahi aqidah dan syariat Islam walaupun ada sedikit kesalahan tatabahasa (berdasarkan ilmu saya yang terbatas ini) tetapi perlu dikaji semula juga.

  Adapun masalah "Ruh Allah" kerana ianya berdasarkan ayat 171 daripada Surah An-Nisa'.

  Di samping itu, ada juga doa Kanz Al-Arasy yang disebut daripada Rasulullah s.a.w.. iaitu kalimah

  لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ

  Rasulullah s.a.w. bersabda:

  " أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ : لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْعَرْشِ ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْهَا نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ، وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَدْ أَصَابَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ " .

  Maksudnya: "Banyakkanlah menyebut perkataan La Haula wala Quwwata illa billah kerana ianya Kanz Al-Arasy (khazanah Arasy). Dan sesiapa yang memperbanyakkan menyebutnya maka Allah s.w.t. akan memandang kepadanya. Sesiapa yang Allah s.w.t. pandang kepadanya, maka akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat.

  Hadis ini diriwayatkan dengan banyak lafaz sedangkan lafaz ini daripada riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a (no: 1530) dengan sanad lemah (dha'if). Begitu juga dengan riwayat-riwayat lain dnegan lafaz berbeza dengan sanad yang lebih kuat.

  Wallahu a'lam

 • Anonymous says:

  Isa ruhulullah bermaksud Isa hampir kepada Allah.

 • untuk pngucapan dzikir nama nabi setelah laailaaha illalloh, cukuplah dgn laailaaha illallahu muhammadurrasululah, mngganti semua sebutan untuk nabi.

 • alin says:

  Saya setiap hari mengamalkan doa ini, tapi setelah tidak sengaja browsing sana sini dan menemukan banyak sekalid ebat pada "Iisaa ruuhullah", jadinya khawatir.. trus apakah pada kata itu harus dihilangkan atau bagaimana yaa? mohon saran nya. :-)

 • Subhanallah...jika tidak mahu mengaku isa Ruh Allah bagai mana pula mahu mengaku yg ruh kita, diri kita adalah milik Allah. Bukankah ruh kita ini juga asalnya dari ruh Allah..cuba kembali ada ayat " Aku masukan ruhku ada kamu".."aku tiupkan ruhku ada kamu".....soalan saya...Roh kita ni, Roh Siapa? Milik siapa?...
  jadinya..jika nak amal doa kanzul arasy, amalkanah tapi jika dah ragu ragu ( itu permainan syaitan ) terserah diri masing masing....

 • Anonymous says:

  mbak indah, rasulullah juga pernah menyebut nabi isa dgn ruhullah (buka2 shahih bukhari ya mbak)

 • Anonymous says:

  Hati-hati ya.....

What's on Your Mind...